Úvod    Fitnes    Služby    eShop    Kurzy a semináre    Pre držiteľov certifikátov    Antistarnúce centrum    Workshopy    Životopis    Galéria    Certifikáty    Kontakt       English version
Držitelia certifikátov pozor
BRIMICH CONCEPT
 

Vysvetlenie k platnosti certifikátov

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon o športe , ktorý novelizoval zákon o živnostenskom podnikaní. V praxi to pre držiteľov osvedčení , ktoré pred 1.1.2016 vydalo vzdelávacie centrum – Brimich Promotion Agency znamená nasledovné :

  • V prípade , že ste držiteľom osvedčenia , ktoré bolo vydané pred 1.9.2008 , tak platnosť tohoto osvedčenia skončila v roku 2013 ( v príslušnom mesiaci a dni vydania ). Kategória "triedy" boli ukončené.

  • V prípade , že ste držiteľom osvedčenia , ktoré bolo vydané po 1.9.2008 ( teda do 31.12.2015 ), tak platnosť tohoto osvedčenia ( kvalifikačné stupne ) končí plus 5 rokov k dátumu vydania ( teda ak bolo vydané v roku 2009 tak platnosť končí 2014 a podobne ).

  • V prípade , že získate kvalifikáciu a osvedčenie od 1.1.2016 , tak o registráciu žiadate informačný systém športu. Postup : www.minedu.sk → šport→register fyzických osôb v športe→žiadosť o zápis/zmenu v registri fyzických osôb v športe , vyplniť a odoslať.

  • V prípade potreby zmeny kvalifikácie, predĺženia kvalifikácie alebo akýchkoľvek informácií v týchto súvislostiach , neváhajte kontaktovať agentúru – mobil 0905 316622 alebo brimich@brimich.sk


Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu
Dr.Robert BrimichPartneri:
Tréningová Akadémia Miletička


portál, kde môžete hovoriť o problémoch
portál, kde môžete hovoriť o problémoch


všetko pre vaše zdravie, konodíciu a krásu
všetko pre vaše zdravie, konodíciu a krásuportál, kde môžete hovoriť o problémoch
školenia a workshopy v oblasti nutričného poradenstva a výživy v športe