Úvod    Fitnes    Služby    eShop    Kurzy a semináre    Pre držiteľov certifikátov    Antistarnúce centrum    Workshopy    Životopis    Galéria    Certifikáty    Kontakt       English version
Čo je Fitnes
BRIMICH CONCEPT
 
Výraz – FITNES .- môže byť hodnotený v dvoch rovinách pohľadu. Na jednej strane ako neologizmus , novotvar , ktorý nám prinieslo otvorenie sa svetu v oblasti športového biznisu a možnosť pomenovať niekdajšie kluby , telocvične či telovýchovné strediská novým termínom ( komerčným ) fitnes centrá.

Nás bude však zaujímať viac druhá rovina pohľadu. Dešifrovanie termínu resp. skratky FIT. Určite ste sa stretli s pomenovaniami ako F – frequency / frekvencia , I – intensity / intenzita či T - time / čas.

Skratka FIT nám ponúka iné vysvetlenie , ktoré je zmysluplnejšie , profesionálnejšie a pre prácu osobného trénera vo fitnes centre plnohodnotnejšie. Pozrime sa spolu , čo sa skrýva pod skratkou FIT cez optiku trénera vo fines centre.

F – form / forma , spôsob
I – invention / invencia , nápaditosť
T – target / cieľ , cieľová skupina


Urobme si teraz spolu analýzu jednotlivých termínov.

Pod „F“ - formou rozumieme spôsob , ktorý si zvolíme pri práci s klientom. Na základe vstupných kritérií vieme , či budeme preferovať pri práci silový alebo kardio tréning. Aké náčinie resp. pomôcky budeme využívať , aký druh tréningu z pohľadu fyziológie svalu , ako často budeme trénovať a pod.

„I“ – invencia teda nápaditosť bude rovnako hrať nesmierne dôležitú úlohu pri práci s klientom.Vychádza sa pri nej z princípu holistiky , teda „ umenia „ vytvoriť takú štruktúru tréningovej jednotky , aby som neustále výberom cvikov , výberom náčinia a náradia , zmenou intenzity cvičenia , zmenou uhlou pri cvičení a pod. nútil organizmus pozitívne a progresívne reagovať .Podmienkou samozrejme je profesionálne vybavenie fitnes centra ( bosu , fit ball , flexi bar a pod. )

No a nakoniec „T“ nám určuje cieľovú stanicu nášho spoločného snaženia a práce s klientom. Ciele , ktoré sme si stanovili z hľadiska časového horizontu , z hľadiska daného somatotypu , alebo aj cieľového segmentu , ktorý chceme svojou prácou osloviť, a s ktorým chceme spolupracovať.Partneri:
Tréningová Akadémia Miletička


portál, kde môžete hovoriť o problémoch
portál, kde môžete hovoriť o problémoch


všetko pre vaše zdravie, konodíciu a krásu
všetko pre vaše zdravie, konodíciu a krásuportál, kde môžete hovoriť o problémoch
školenia a workshopy v oblasti nutričného poradenstva a výživy v športe